HURMAN SAUNA

Ammattiosaston hallitus päätti 24.6-20 pitämässään kokouksessa lukita Hurmajärven saunan. Koskien koronaan liittyvään siivoukseen ja desinfioinnin tarpeeseen.

Päätös johtuu aikaisemmasta päätöksestä, olla vuokraamasta mökkejä ja Hurmalla ei saunan ovi ei ole ollut lukittuna.

T: HALLITUS